JONSOKFEIRING I HERAND, mandag 23.06
-  Jonsokbryllaup frå butikken kl. 18.00
-  Meieriet har opent
-  Fiskekonkurranse og utlodning
-  Jonsokbål

Bilete frå Jonsok i Herand: