Styremøte i Herand Bygdelag måndag 15. desember kl.1900 på Herand skule.

Tilstades: Gunnar Bergstø,Gerd Ingeborg Haugen,Kenneth Vikane,Sølve Hanssen,
Dan Danielsen og Johnny Eiken.
Arjen Stolk og Bjørg Samland meldte forfall til møtet.

Sak 1. Basar.
Sundag 28 kl. 16.00 i gymnastikksalen, Herand skule.
Gerd Ingeborg ordnar med kaker. Dan med plakater. Ryddekomite: Gunnar,
, Dan, Kenneth og Johnny. Me møter kl. 14.30.


Sak 2. Leskur på Bakkehaugane.
Dan tilskriver Vegvesenet i Leikanger om eit møte om buss-stoppskilt/holdeplass
og leskur. Det er ynskjeleg med ei befaring. Foreldre med born i området samt
grunneigarar vil bli innkalla til befaringa.

Sak 3. Eventuelt.
Bygdekino i Herand.
Sak om oppstart av bygdekino i Herand blei oversendt til Herand Grannahus.

Møtet slutt kl.21.05

Møtets sekretær
Dan Danielsen