Syllabullyam i Hardanger Kulturgalleri

Lajla, Marie Elise og Rannveig syng til felespel frå Lajla og piano med dirigenten for Chorus 80.


Søndag 25. mars kunne me nyte både ver, utsikt og ikkje minst nydelig musikk i Hardagner Kulturgallri i Mælen. Då hadde koret frå Lofthus, Chorus 80, konsert saman med folkemusikarane Lajla Renate Buer Storli og John Ole Morken. I tillegg var Marie Elise Lindskog og Rannveig K. Reinsnons.

Det var ei flott oppleving å høyre folkemusikk både så skjørt og intenst. Me høyrer gjerne ein slik konert til!

John Ole Morken