Fredag

21.00 – 24.00 ”Karnevalsdisco for alle” på Herand skule. Kr. 40,- per person, fam. kr.100,- Sal av brus og snacks. Litt underhaldning. Flott premie for beste påkledning!

 

 

Laurdag

11.00 - Opning av Herandshelga i båthamna. Herand musikklag spelar.

 

11.00 Utstillingar i Meieriet opnar. Silje F. Solvi (bilete), Ivar Aarvik

(monotypi), Katrine Gjestland (måleri), Sylvelin Samnøy (måleri)

 

11.00 – 14.00 Ansiktsmåling i båthamna. Kr. 15,-

 

12.00 – 15.00 Spikking av båtar ved Båtbyggjarmuseet.

 

11.00 – 15.00 Rappellering og/ eller klatring i kulturstien, Vasselhedlaren. Rappellering kr. 100, klatring kr. 100, klatring og rappellering kr. 150.

 

11.00 – 15.00 Open dag på Fiskeindustrien. Få omvisning på anlegget

 

11.00 – 16.00 Rotur med kyrkjebåten. Båthamna – Herandsholmen – båthamna. Går kvar heile time.

 

11.30 – 15.00 Natursti; Skulen - Sveleite – Myraneskulen. Demonstrasjonsbaking i eldhus i Myrane. Høve for kjøp. Påmelding til naturstioppgåver i informasjonen. Kr. 30,- pr. oppgåveark.

 

11.30 – 15.00 Natursti; Båthamna – sjøvegen – Vik. Påmelding i informasjonen. Kr. 30,- pr. oppgåveark

 

11.30 – 15.00 Hesteriding. For born og unge, kr. 20.

 

12.00 – 14.00 Oppgangssaga. Demonstrasjon av skjæring. Billettsalg ved saga. Kr. 40,- for vaksne og kr. 20,- for born.

 

 

15.30 Premieutdeling av naturstiane, og trekning av loddsal16.00 Fotballturnering i ballbingen. Påmelding av lag innan kl. 15.00 i informasjonen. 4 personar per lag. Gruppe: 0-7 år, 8-12 år, 13-16 år. Kr. 5 per person.

 

18.30 Konsert på Herand skule Anne Valborg Tolås m fl., Lajla Storli Kr. 120,- for vaksne, kr. 70,- for born (3-14 år)

 

21.00 Dans i Herand grannahus Lurveleven spelar. 15-års aldersgrense. Kr. 120,-

 

Søndag

11.00 Gudstjeneste i Herand bedehus

 

12.00 Kyrkjekaffi på Tveite

 

12.00 – 15.00 Ansiktsmåling i båthamna. Kr. 15,-

 

12.00 – 15.00 Fiskekonkurranse frå sjø og land. Påmelding i informasjonen. Kr. 20,- for born (t.o.m. 14 år), kr. 30,- for vaksne.

 

13.00 – 14.30 Finalar i fotballturneringa i ballbingen.

 

15.00 Premieutdeling for fiskekonkurranse og fotballturnering

 

15.10 Avslutning av Herandshelga i båthamna. Herand Musikklag spelar

 

Mat og drikke

Kiosken i båthamna er open.

 

Middag i Meieriet laurdag og søndag

frå kl. 12.00.

 

4H sel vafler, kaffi og saft i båthamna.

 

Parkering

Ved Grannahuset og på skuleplassen