Herand Bygdelag

Protokoll årsmøte 2016 signert skanna.pdf

Vedtekter for Herand Bygdelag 2017.pdf
 

 

STYRET FOR HERAND BYGDELAG 2017

NAMN

VERV/GRUPPE

TELEFON

E-POST

Gunnar Dalseth

 

Leiar

95273845

gunnar@nerkuv.no

Kaia Gulbrandsen

 

Styremedlem

94278625

53668544

kaia@bakketunet.no

Una Eiken

 

Styremedlem

91622691

una.eiken@gmail.com

una@unaull.no

Kenneth Vikane

 

Styremedlem

94876546

kvikane@gmail.com

Marit Huus

 

Styremedlem

95248317

marit.huus@hotmail.com

Lars Sævarhagen

 

Styremedlem

91138450

lars.saeverhagen@gmail.com

Olav Bernt Strømsnes

 

Styremedlem

93686476

tveitehagen@gmail.com

Marta Samland 1. varamedlem    

Herand Bygdelag har postkasse ved oppslagstavla på Herand landhandel.

Oppsummeringsmøte_etter_turistsesongen_2016.pdf

 

ÅRSPLAN 2016 HERAND BYGDELAG.pdf

KULTURKALENDER-2016.pdf

     

 ÅRSMELDING 2015.pdf


ÅRSPLAN 2015 HERAND BYGDELAG.pdf

 

Årsmelding 2014.pdf
 Årsmelding 2013.pdf

Årsmelding 2012.pdf

Årsmelding 2011.pdf

Årsmelding 2010 .pdf

Årsmelding 2009

rapport-okt.2009.pdf

Årsmelding 2008

 

 

    
Bakgrunn for Herand Bygdelag

I 1970–åra opplevde me ein nedgang og folketal flata ut. Likevel aukar fråflyttinga på. Pessimisme i jordbruket spreidde seg og antal sauebruk vart halvert på 10 år. I 1996 vart postkontor, bankfilial og telefonkiosk lagt ned. Få barn gjorde til at skule og barnehage vart nedleggingstrua. Pessimismen var stor. Kunne me gjera noko med situasjonen sjølve?

Me ville prøva – og tre bygdemøte vart arrangert, der me "analyserte" situasjonen. Kva er positivt, negativt og kva kan me gjera? Ulike arbeidsgrupper vart sette ned for å arbeida for ei positiv utvikling for bygda.

Motto: Herand, ei god bygd å bu og leva i.


Bygdedugnad -13.pdf 


Miljøprisen 2001

12. juni 2002 var ein stor dag for Herand. Då blei Hordaland fylke sin miljøpris for 2001 tildelt Herand Bygdelag. Det skjedde under fylkestinget si samling i Rosendal. Les meir
 

 

Styremøtereferat

Her kan du finne referata frå styremøta i Herand Bygdelag, frå og med september 2005. Styret har møte fyrste tirsdag i kvar månad. Nye referat vil verte lagd ut etterkvart.
Referat frå styremøter.HB.Kulturlandskapsprisen 2008
til Herand bygdelag !

Den nasjonale kulturlandskapsprisen vart utdelt til Herand bygdelag  av landbruks– og matminister Terje Riis–Johansen og Norsk Kulturarvs styreleiar Inger–Lise Skarstein tysdag 10. juni. Utdelinga skjedde på Ekebergrestauranten i Oslo.  
Les meir:
 http://www.kulturarv.no/index.aspx?cat=24734&article=2636156

 http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=1166&amid=2111627

Feiring utenfor Butikken