Herand Båtbyggjarmuseum        
 

 


 

Herand Bydelag tok kontakt med Jondal Kommune og Hordaland Fylkeskommune om etablering av en bygdesamling i 1999. Sommeren 2005 var museet åpent for publikum.

 

På 1800-talet kunne ikke jordbruket fø stadig flere mennesker i bygda og det utviklet seg nye næringsveier. Den viktigste var båtbygging. Båtbyggingen startet som tilleggsnæring for jordbrukerne, men for mange husmenner langs sjøkanten så ble det hovednæring. Næringen var veldig viktig i perioden 1850-1950. Mye av materialet til båtene som var bygd i Herand ble skåret på sagbruket på Tveiten.

Jondal kommune støttet opp om initiativet og skrev ”… at det er viktig å ta vare på den kulturhistoria og kunnskapen om faget som elles forsvinn gjennom generasjoner. Arbeidet kan vurderast å vera et viktig kulturvernarbeid som kommunen uten initiativ og tiltak frå Herand Bygdelag vanskeleg hadde kunne prioriterast."
 


Inne i Båbyggjartmuseet er det mykje å sjå!
 

Båtbyggjarane i Herand ble serlig kjende for Herandsgavlen, en gavlbåt som var tverr bak med en rull til å dra garn eller not med. Sentralt i museet er en Herandsgavl bygget slik at byggemetode og verktøy brukt blir virtualisert. Museet både dokumenterer og formidler de gamle båtbyggertradisjonene i Herand.

Museet ligger ved båthavna i Herand. Frå 1. mai er museet opent frå kl. 10.00 - 18.00, det er sjølvbetjent. Pris pr vaksen kr. 15,-, born under 14 år er gratis.
Ta kontakt med Sverre Haugen på telefon 53668124 om du ynskjer guiding, minstepris er kr. 150,-

 

 
 


 

 

Sigurd Vik og Sverre Haugen 

 

Boat Building Museum
You`ll find the Boat Building Museum in one of the old boat houses by the harbour in Herand. A traditional boat from Herand illustrates the handicraft and skills involved. In addition, you`ll find an extensive collection of old tools that were used for boat building, as well as an in-depth presentation of the tradition through a wide selection of pictures and text.
Open: from 1. of May: 10.00 - 18.00 (selfserviced). Price: Nkr. 15,-, children free. Guiding by appointment, please call 53668124.