Luren 4H         
 
www.luren4h.no
 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

HAUSTFEST I LUREN 4H 

Sundag 25. Oktober hadde Luren 4H haustfest på Herand skule. 19 medlemmar
hadde utstilling og alle fekk gode tilbakemeldingar og godkjent prosjekta
sine. Det var program med dans og song og bilete frå 4H året der alle
medlemmer deltok. Dei serverte kakar og kaffi og under maten var det
bordkonkurranse og åresal. Utstillingane og festen fekk gode skussmål frå
representanten frå Hordaland 4H.
Luren 4H ynskjer å takka alle som var med oss på haustfesten og som har
støtta oss gjennom 4H året.
Sjå bilete frå utstillingane 2009 her:

 

 

 

 

 

 

Opning av Luren skykkja Søndag 27. September 2009

 

 

 

Klatring 4H