Herand Grannahus

Styret: pr 2017

Kjellaug H. Samland – leiar                   

Svein Samland – nestleiar                      

Ole Gisle Vassel – kasserar                    

Frøydis Eiken – skrivar                           

Knut Haugen – styremedlem                

 

Varamedlemer:

Leif Harald Samland                                

Ingeborg S. Huus                                        

 

Revisorar:

Caroline Jondahl                                        

Gunnar Bergstø                                          

 

Valnemnd:

Nils L. Håvik                                       

Gjert Bakke

 

Ansvarleg for utleige av huset:   Ole Gisle Vassel  Mob.tlf.: 911 38 426

 

Utleigeprisar:

Heile huset:                       kr 1300

Sal oppe:                            kr   600

Kjøkken og matsal:         kr   800

Kjøkken:                             kr   600

Årsmøte:                            kr   300

Stolar kr 10 pr stk, bord kr 40 pr stk

Anna utstyr frå kr 100 – 500, eller etter skjønn

   

 
Forsamlingshus. Oppsett i 1933 på dugnad! Huset er i god stand. Det vert brukt til festar og andre tilstelningar.
Utleige til konfirmasjon - bursdagar og anna. Det er 120 sitjeplassar i salen og 86 sitjeplassar i matsalen.

Herand Danselag arrangerar dansekveldar Link til Herand Danselag