Herand Danselag
       

 Styret for 2017:

Leiar:
Johan Haugen,
90 97 53 68
johan.haugen@kvamnet.no

Styremedlemer, Odd Arne Espeland  og Kari Meland Bleie.

Dansekveldar for Herand Danselag
finn du her:
Dansekveldar 2017 PLAKAT2.pdf
 

Herand Gammaldanslag driv med og tek vare på gamaldans. Gjennom praktisk utføring og ved opplæring, prøva å verna om tradisjonane i rund-dans, folkedans og bygdedans. Me vil byggja opp eit miljø omkring dansen gjennom sosiale samvær der alle kan ta del.

Nye medlemer er velkomne!Stord Folkedanslag på besøk 24 mai 2014.

Gamlekarane frå Vik.

Herand Danselag og Jondal Eldrelag 2014

Herand Gamaldanslag laga til sumardans på laurdag 31. mai. 2008
Har nokre bilete som syner deltakarane.
Jon Arne Markhus, spelte til dansen.

 


(foto: Einar Samland)

Sundagen var anledning for dei som ville å vera med på trimtur,
enten på kulturstien eller ein rundtur Ondal, Vatnasete, Fodnastøl
og nedatt til Solhaug.