HERAND FJELLVEGLAG

 

Etter valet på årsmøtet den 30.03.15 er følgjande i styret for Herand Fjellveglag:

Svein Johan Bakke – leiar – mob. 99438870

Edmund Selsvik

Gunnar Bergstø

 

 

Trå, Bakke og Haugen veglag vart slegen saman
til eitt veglag i 2007 og heiter no Herand Fjellveglag.

Tidligare skogreisingsleiar E. Skiple har stukke ut
vegane ved Ondal, og hensikten var å betra skogsdrift
og gjera det lettare for bøndene og fornya skogen.

Vegane har også ført til ein lettare måte
for folk å koma seg ut i naturen.

 

 

Dugnad Herand Fjellveglag 08

 -------------------------------------------------------

 Styret i Herand Fjellveglag: 2008

 

Haldor Tuvin, leiar.   Telf. 53668107, e-post: halldor.tuvin@kvamnet.no

Morten Aasbø, styremedlem

Arne Frode Lilleås, styremedlem

 

Lars Olav Haugen, kasserar

 

Einar Samland, revisor

Terje Grøtt, arbeidsutval

Kjell Olav Samland, arbeidsutval
Trond Vikane, arbeidsutval

------------------------------------------------------
Prisar:

Bilar / traktorar  kr 50,-
Motorsyklar kr 20,-

 

Årskort kr 500,-
 kan kjøpast hjå Sigurd J Trå