Herand_Kulturhus

 

LEIGEPRISAR FOR ROM,                    
HERAND KULTURHUS, frå 01.02.16

Gymsalen

1200,- pr døger

Gymsal for kortare leige

250,- pr time

Garderobar/dusj

650,- pr døger

Kjøkken

600,- pr døger

Kjøkken for kortare leige

250,- pr time

Kjøkken og matsal

800,- pr døger

Kjøkken og matsal for kortare leige

300,- pr time

Matsal som møterom

400,- pr gong

Møterom ”Lærarrommet”

200,- pr gong

”Lærarrommet” faste brukarar/lag med avtale

100,- pr gong

Møterom ”Auditoriet” (ikkje 01.06 – 15.08)

300,- pr gong

Møterom ”Boksamlinga”

300,- pr gong

Vask etter leige (når leigetakar ikkje vaskar sjølv)

220,- pr time

Lag med faste aktivitetar

100,- pr gong/dag

 

Leigetakar ryddar og vaskar etter bruk. Sjå husreglar. Skade på bygning, inventar eller utstyr meldast utleigar og erstattast.   Leigetakarar på timebasis må vika for faste brukarar/arrangement. Leige som ikkje dekkast av denne prislista, kan gjerast med Herand Bygdelag v. husgruppa.

Ynskjer du å leige rom på Herand Kulturhus, ta kontakt med:

 

Sigmund Eiken, 94877878

e-post: sigmund.eiken@kvamnet.no

 

 

LEIGEPRISAR FOR UTSTYR TILHØYRANDE HERAND KULTURHUS

Bord (dei gamle)

40,- pr stk

Stol (dei under scena i gymsal)

10,- pr stk

Bestikk/glas/koppar/fat

1,- pr stk

Kaffikanne/mugge/store skåler/serveringsfat

10,- pr stk

Erstatning av øydelagd/tapt kjøkkenutstyr

50,- pr stk

 

OBS; Dei nye stolane og borda i matsalen i 1. etg. skal ikkje flyttast til andre rom eller leigast ut.