Styret Herand Landskapspark 2009.

Morten Aasbø     - Leiar
Margrata S. Eiken
Gry Melstveit
Ingrid Stranden Haavik
Jon Steinar Skeie
Marit Selberg Sigurdson   (landsbylosen )
Kjellaug H. Samland.

Arne B. Mælen - vara
Berit Tuvin - vara


Vedtekter_Herand_Landskapspark.pdf

Referat folkemøte Landskapsparken.      

Bakgrunnsinfo:
Landskapsparkprosjekt
Landskapsparkgruppa
www.landskapspark.no