Styremøte i Herand Bygdelag måndag 17. august kl. 1900.

 

Dei som møtte var: Bjørg Samland, Gerd Ingeborg Haugen, Lena Haugen, Arjen Stolk, Sølve Hansen og Dan Danielsen. Kjell Olav Samland hadde meldt forfall.

 

Sak 1. Herand Aktiesagbruk 100 år.

           Det var kome invitasjon til Bygdelaget, og Gerd Ingeborg Haugen blei valgt til å møta.

.

 Sak 2. Uttale vedrørande Reguleringsplan i Vik.

            Bygdalaget vel å ikkje uttala seg i saka.

 

Sak 3. Rydding på skulen.

           Det var ikkje helt rydda etter kjøpet av skulen. Ein gjennomgjekk kva som burde  kastast  og Dan skulle snakka med Tor Alsaker om hjelp til bortkjøyring. Me drøfta og  mogelegheitene  for utleige av kontorlokaler og også å ha verdifulle gjenstander i skap/montere.

          

 

Det var et ekstramøte grunna invitasjon og uttale i reguleringsplanen.

 

 

Dan Danielsen

skrivar